Sinds onze start in 2016 is duurzaamheid een belangrijk speerpunt van Planet Paleo. We houden rekening met allerlei factoren. Zo staat dierenwelzijn voor ons op nummer één. Maar ook natuurlijke ingrediënten en composteerbare verpakkingen vinden wij erg belangrijk. Lees meer over de duurzaamheid van Planet Paleo.

Ons grasgevoerde collageen

Onze collageen producten worden geproduceerd van grasgevoerd vee dat 365 dagen per jaar rondloopt op natuurlijk grasland. Planet Paleo is gecertificeerd door LIAF Control: een lid van de American Grass-Fed Association. Dit certificaat bevestigt dat onze grasgevoerde collageen producten uitsluitend afkomstig zijn van grasgevoerd vee en voldoen aan strikte kwaliteits- en dierenwelzijnsnormen.

Wat houdt grasgevoerd in?

 • Dieren mogen vrij rondlopen, uitsluitend buiten grazen op natuurlijk grasland.
 • Vanaf het spenen krijgen de dieren gras en nooit industrieel veevoer.
 • Strikte omgangs- en welzijnsprotocollen met regelmatige toegang tot officieel veterinair toezicht.
 • Dit collageen is vrij van hormonen, groeibevorderaars, antibiotica en synthetische drugs.

Biologische bottenbouillon

We zijn trotse producenten van Europa’s eerste biologische bottenbouillon (bone broth) collageen-poeder. Onze bottenbouillon is afkomstig van grasgevoerd vee van hoge kwaliteit uit Scandinavië en gecertificeerd door de Soil Association.

Wat houdt biologische certificering (Soil Association) in?

 • De gezondheid van mensen, planten en dierenwelzijn staan centraal in landbouw- en productieprocessen.
 • Werken binnen natuurlijke kringlopen, op alle niveaus, ook in de bodem.
 • Vee wordt ethisch behandeld en de behoeften van elke diersoort beschermt.

Viscollageen van Planet Paleo

Planet Paleo is het eerste volledig MSC-gecertificeerde assortiment viscollageen in Europa. Ons viscollageen wordt in Frankrijk geproduceerd van wild gevangen witvis. Dit gaat via visserijen die voldoen aan de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij en toeleveringsketen.

Wat MSC-certificering voor jou betekent:

 • Duurzame vispopulatie: de visserij zorgt voor een vispopulatie die gezond blijft.
 • De impact op het milieu minimaliseren: de visserijactiviteit moet zorgvuldig worden beheerd, zodat het ecosysteem gezond blijft.
 • Effectief beheer van de visserij: de visserij moet zich houden aan de relevante wetgeving en zich kunnen aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden.

Alle viscollageen producten zijn gecertificeerd door de Marine Stewardship Council.

De verpakkingen van Planet Paleo zijn gecertificeerd composteerbaar, inclusief de sluiting.

Alle rundercollageen producten zijn gecertificeerd grasgevoerd door LIAF-control.

Alle rundercollageen, viscollageen, keto MCT-poeder, bottenbouillon en vegan collageen producten zijn halal gecertificeerd.

Onze bottenbouillon is allemaal biologisch gecertificeerd door de Soil Association.

Planet Paleo is QMS ISO 9001 gecertificeerd

Duurzame verpakking

We hebben onze plastic potten vervangen door composteerbare en duurzaam geproduceerde verpakkingen gemaakt van papier, cellulose en maïszetmeel: 

Papier – uit duurzaam beheerde FSC-bossen uit Scandinavië. Voor elke gekapte boom worden minstens één of meer bomen geplant.
Cellulose – afkomstig van houtpulp uit duurzame PEFC beheerde bossen.
Maïszetmeel – een non-GMO biopolymeer.

Wat houdt een composteerbare verpakking in?

 • Composteerbare materialen betekent minder afval op de stortplaats en minder broeikasgassen. 
 • De verpakkingen bevatten geen schadelijke microplastics.
 • De verpakking is uitgebreid getest om de kwaliteit van het product minimaal 2 jaar optimaal te houden.